Accés Soci 

Mas Trader, barri de Cubelles, municipi de la comarca del Garraf, a 50 km de Barcelona, última població de la comarca i província, a la zona costanera del sud.

 
 

L'Associació de Veïns de Mastrader I, treballa per

millorar les condicions de la nostra Urbanització i dels

socis.

 
 
Les festes del 2.015 comencen en ... 31.07.2015 10:00 338 Dies